Avtalsvillkor

Hyra: I hyra ingår värme, el för förråds ändamål, städning av allmänna ytor.

Om hyresgästen har rätt till att dra av moms skall denne utöver hyran erlägga vid var tid gällande moms.

Uppräkning av hyra kommer att följa KPI.

Underhåll. Hyresgästen svarar för skador på inredning åsamkade av denne.

Det är inte tillåtet att placera eller slänga saker utanför sin lagerlokal. Hyresgästen ansvarar för att ta bort allt som den tagit dit vid avflyttning och skall inte lämna kvar något vare sig i lokalen eller de andra utrymmena.

Lås och Larm: Hyresgästen svara själv för säkerheten på sitt förrådsutrymme.

Tredje man: Hyresgästen skall hålla hyresvärden skadelös för varje form av ansvar gentemot tredje man innefattande skadestånd, offentliga avgifter och pålagor eller annan skyldighet som kan drabba hyresvärden, som beror på hyresgästens eller dennes hyresgäster eller anställdas närvaro och verksamhet i lokalen och dess omgivningar.

Försäkring och ansvar:
Hyresgästen tecknar erforderliga försäkringar för sin verksamhet. Fastighetsförsäkring tecknas och bekostas av fastighetsägaren. Hyresgästen svarar för hyresvärdens självrisk i de fall skador täcks av hyresvärdens fastighetsförsäkring och där hyresgästen orsakat skadan.

Ovanstående innebär inte att hyresvärdens försäkringsgivare i någon omfattning är fråntagen sin eventuella regressrätt eller annan rätt mot hyresgästen eller dess försäkringsgivare.

Vid förvaring av textilier skall plastskydd användas.

Hyresgästen är medveten om att fastighetsägaren behöver ha tillgång till förrådet om det visar sig att fastighetsägaren behöver installera vatten och avlopp på våningen över och då dra dessa rör i taket i hyresgästens förråd. Hyresgästen förklarar sig härmed att denne inte har något emot detta.

Vid utflyttning skall hyresgästen tömma och städa sitt förråd. Avlägsna sitt hänglås eller cylinder från förrådet.

Taggen spärras automatiskt då man slagit fel pinkod tre gånger. Vid upplåsning utanför kontorstid så tillkommer en engångskostnad på 300 kr.

Nycklar/taggar tillhörande fastigheten skall återlämnas till hyresvärden. Enklast är att skicka dem med post i ett vadderat kuvert.
Adress: L. Jacobsen Fastighets AB, Rågången 83, 263 65 VIKEN

Ej återlämnade nycklar/taggar debiteras med 400 kr.

Recensioner från våra kunder!

”I verkligt akut behov av förrådsutrymme blev jag oerhört tacksam över den snabba hjälp jag fick hos Cityförrådet i Helsingborg.
Jag fick samma dag jag ringde, komma och välja ett förråd jag tyckte var lämpligt för vårt behov och bara några dagar senare hade vi kontrakt och full tillgång till ett stort,varmt och fräscht förråd.
På plats finns bra utrustning för in- och utflytt samt ett väl fungerande säkerhetssystem.
Vi är supernöjda och känner att våra prylar är i gott förvar.
Särskilt tack till Camilla,som är effektiv,hjälpsam och mycket nåbar.”

– Amber